Sameläger

För några år sedan hade jag besök av en fransyska som valde ut bilder till en fransk turistbroschyr om Lappland. Jag plockade ut lämpliga bildförslag från arkivet och la dem i en prydlig hög på ljusbordet. Systematiskt bedömde hon bilderna och sorterade dessa i två högar - intressanta och ointressanta. De ointressanta plockade jag tillbaka i arkivet med en hastig blick på varje bild. Jag såg att bilden sameläger av misstag hade hamnat bland dessa. Jag la den igen i den obedömda högen så fick den gå ett varv till. Den bilden tål att tittas på flera gånger, tänkte jag. Min förvåning var stor när samma bild återigen dök upp bland de kasserade.
- Pardonne madame! Vad menas med detta?
Hon förklarade att den bilden absolut inte fungerar i Frankrike;
- Lägret uppfattas som misär!