Abisko nationalpark

Ett möte med Kiruna kommuns verkliga attraktioner: Nordkalottvägen och Abisko kanjon. Vägverks-estetik och svensk nationalpark i en fulländad symbios.
Varje myndighet och storföretag med självaktning talar om miljöhänsyn. Även i vägverkets tidsenliga policy kan man se ett starkt naturengagemang. Det visar inte minst det natursköna paradexemplet Nordkalottvägen.
Naturengagemanget består i att omsorgsfullt välja ut en sträckning med utsikt över storslagna fjällandskap, orörda älvar och milsvida sjösystem.
Fixar man dessutom att genomkorsa en nationalpark, då är succén given för den naturnära ingengörstekniken.