Lappland är unikt

Lappland är unikt, man kan dricka vattnet i naturen.
I övriga Europa aktar man sej.
Där har de länge vant sej och tycker det är normalt.
Är du orolig att i framtiden behöva akta dej för luften och solen?
Lugn! I framtiden är det normalt!