kalkbrottet 
i masugnsbyn
       
Spara intressanta bilder