död tallstam, tallar
pinus sylvestris
pine tree
björkstammar
     
Spara intressanta bilder