ängsull och rosling
eriophorum angustifolium
rosling 
andromeda polifolia
     
Spara intressanta bilder