rastplats på berget 
ögeltjärns naturreservat
gullviks friluftsområde
       
Spara intressanta bilder